Wetgeving

De vernieuwde Appartementswet van 2010 werpt een nieuw en interessant licht op de werking van de Vereniging van Mede-eigendom (VME). Niet enkel biedt de wet een vernieuwd kader waarbinnen de VME zich kan ontplooien. Zij herschikt enigzins de rollen van de verschillende actoren binnen de werking van de VME.

De VME als onderneming

De VME wordt onderworpen aan vormvereisten die sterk aanleunen bij deze van het bedrijfsleven. Hetzelfde geldt voor de processen van besluitvoering dewelke sterk geformaliseerd worden.

De Algemene Vergadering als belangrijkste bestuursorgaan

Belangrijke beslissingen worden steeds genomen door de Algemene Vergadering waarvan elke mede-eigenaar deel uitmaakt. Daarom is het essentieel dat eigenaren vooraf goed geïnformeerd worden door de verschillende actoren in de werking van de VME. Het belang van internet en email is hier niet te onderschatten.
De syndicus als manager: de syndicus wordt gepositioneerd als manager met als opdracht het dagelijks bestuur en de uitvoering van de beslissingen genomen door de Algemene Vergadering.

De raad van mede-eigendom

De RVM (verplicht vanaf 20 kavels) bereidt samen met de syndicus vergaderingen en dossiers voor en weegt mee op de besluitvoering. De RVM houdt toezciht op de syndicus en brengt hierover 6-maandelijks verslag uit aan de mede-eigenaren.
De RVM kan ook bijzondere opdrachten toegewezen krijgen door de Algemene Vergadering die haar werking en beslissingsbevoegdheden tijdelijk en specifiek verruimen.

De rekencommissaris

Transparantie troef in de nieuwe appartementswet. Elke VME kent een eigen rekencommissaris die kritisch meekijkt over de schouder van de syndicus en verslag uitbrengt aan de Algemene Vergadering.

Openingsuren

Openingsuren

09 222 12 36

Noodnummer buiten kantooruren:
09 280 20 49

 
 

assurimmo.info assurimmo nv, K. Maenhoutstraat 9, 9830 Sint-Martens-Latem, BE442490640, RPR Gent

Disclaimer - Privacy

Copyright Assurimmo NV - alle rechten voorbehouden - webmaster@assurimmo.info - Laurence Beeken BIV 506.575 - Assurimmo NV BE 442 490 640
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BA en borgstelling NV AXA Belgium polis 730.390.160"
Website by Medialoft